Jan Przegendza

Kompozytor, dla którego idea brzmieniowości stała się punktem wyjścia procesu twórczego.

Relacje wysokościowe między dźwiękami czy posttonalne oświetlenia harmoniczne pełnią w jego utworach jedynie funkcję parametru kolorystycznego, który stanowi jedną z wielu składowych w  kreowaniu brzmienia. W (nie)konwencjonalnym zastosowaniu instrumentarium skupia się on nie na efekcie, ale sonorystyce. Przyjęta postawa artystyczna pozwala dzięki temu na wyeksponowanie obiektywnego piękna idącego za założeniami muzyki absolutnej, które w towarzystwie żywej, istniejącej i zaplanowanej w danej chwili brzmieniowości pozwalają wybrzmieć melodii, akordom i rytmom.
Jan Paweł Przegendza urodził się w 1996 roku w Zabrzu. Ukończył studia kompozycji w klasie dra hab. Michała Moca oraz klasy organów dra hab. Piotra Rojka, prof. nadzw. na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Studiował także pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego (organy i improwizacja) na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz prof. Martina Haselböcka (organy) na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu.

Jest autorem kilkunastu utworów solowych i kameralnych, a także orkiestrowego Buntu – eksplorującego badanie preferencji brzmieniowych słuchaczy.

Laureat  m.in. International Composition Competition GENERACE im. Leoša Janáčka (2021), Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda (2020), Konkursu Kompozytorskiego im. T. Ochlewskiego (2019). Koncertował w kraju i za granicą na festiwalach organowych, Pax et Bonum, In Bachs Fußstapfen. Otrzymał stypendia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Miasta Wrocławia.
Aktywnie zajmuje się także zagadnieniami kształcenia słuchu. Odniósł szereg sukcesów w tej specjalności: dwukrotne zwycięstwo na Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear czy II nagroda International Solfège Competition w Ljublanie. Współpracuje z Pracownią Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej oraz Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej na AMKL we Wrocławiu.

Osiągnięcia

2021

Stypendium Miasta Wrocław dla młodych artystów

2021

II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Leoša Janácka GENERACE

2020

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Fide et Amore

2020

Finalista Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda

2020

Stypendium Miasta Wrocław dla młodych artystów

2020

Stypendium MKiDN „Kultura w Sieci” (współrealizacja)

2019

II nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego

2019

II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Duety z Harfą”

2019

II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Solfeżowym w Ljublanie

2018

I nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear

2016

III nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear

2014

Stypendium MKiDN za wybitne osiągnięcia artystyczne

2014

II nagroda w Konkursie Organowym In Bachs Fußstapfen w Sangerhausen

2014

II nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniów Klas Organów PSM II stopnia

2013

I nagroda w Konkursie Organowym Młodych Organistów w Krakowie

2013

II nagroda w Konkursie Organowym w Bielsku-Białej

2012

II nagroda w Konkursie Organowym Młodych Organistów w Krakowie